Vanuit de NGK te Kampen zijn al jaren zendelingen werkzaam in Zuid-Afrika. Een 40-tal NG kerken steunt Kampen in financieel opzicht, Steenwijk is er daar één van. Het zendingsterrein ligt bij Richmond, district Natal in Zuid-Afrika. Het zendingsterrein is ongeveer zo groot als de provincie Overijssel. De NGK van Kampen roept op vastgestelde tijden de zendingscommissies van de steunbiedende kerken bij elkaar voor overleg en planning. Voor de praktische uitwerking is een Zendings Adviescommissie benoemd. Er is regelmatig contact met de zendelingen door middel van rapporten, verslagen, telefoon, fax en vooral e-mail.

Voor meer informatie over het zendingswerk, kunt u de site van Mayibongwe bezoeken.

Het bestuur van de zendingscommissie NGK Steenwijk bestaat uit: Vrouwkje Bouman, Jacob Bennen en (tijdelijk) Cor Brouwer.

Uw bijdrage aan de zending in Zuid-Afrika kunt u storten op nummer NL18RABO0371808103 ten name van Zendingscommissie NGK Steenwijk.

Foto: De zendingspost van Groothoek, Enkumane en een kleine huisgemeente voor hun rondavel. Bron: Zendings Adviescommissie Kampen.