Veertigdagentijd, symbolische schikking, foto’s met begeleidende tekst. 

Klik op de foto voor groot formaat. Klik op pijl linksboven ← om groot formaat te sluiten.

Pasen

Pasen

Mattheus 21:10 Openbaringen 7:13-15 Psalm 24:6 en Psalm 72: 18 en 19

Vandaag zijn de kleuren wit – vreugde, waarheid, reinheid –  en geel – jaloersheid en verraad, maar ook luister en eeuwig licht.

Dankzij Narcissus werd de trompetnarcis symbool van zelfzucht en egoïsme; in christelijke voorstellingen juist het omgekeerde: altruïsme, opoffering en uiteindelijk opstanding in een nieuw leven.

Leven van narcis en brood is leven in lichamelijk en geestelijk welzijn.

Sinds Plinius schrijft men de narcis genezing van wonden toe.

Buxus staat voor overwinning en hoop.

We eindigen met de paaswens van onze grieks orthodoxe broeders en zusters:

“Gezegend Pasen”, wat beantwoord wordt met “De Heer is waarlijk opgestaan”.

—————————————–

Goede Vrijdag – Avondmaal

Goede Vrijdag

Johannes 12: 24-26

Goede Vrijdag is het herdenken van het lijden en sterven van

Jezus Christus aan het kruis.

Door zijn trouw en liefde aan God zijn Vader

en zijn liefde voor mensen

heeft Hij ons door zijn dood het Leven gegeven!

Dit herdenken wij ook in het Avondmaal:

“Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.

Wie Mij dient moet mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden”.

 ———————————————

6e zondag, Palmarum – Overwinning

6e zondag

Ps. 92:13 en Joh. 12:12 t/m 15

(Dadel)palm in het Hebreeuws “tamar” wat recht, rechtschapenheid betekent.

Het is een boom die recht omhoog groeit, naast sap – uit de stam- en honing geeft hij vruchten. En… aan de vruchten kent men de boom.

De bladeren worden gebruikt voor loofhutten(feest) voor allerlei vlechtwerk, om overwinnaars toe te zwaaien die de zegepalm behaalden, dus ook bij de feestelijke intocht in Jeruzalem.

Tot op heden zie je palmtakken op graven (en in de catacomben van de eerste christenen), teken van overwinning op de dood, opstanding van eeuwig leven, belofte.

De intocht brengt Jeruzalem in beroering. De weg loopt van Hosanna naar Kruis. Eerder begint het leven daar, dan dat het er eindigt….

Vandaag “Hosanna”, morgen “Kruisig Hem”.

——————————————————–

5e  zondag, Zondag Judica  – Doe mij recht

5e zondag

Johannes 8 : 2 t/m 11    De overspelige vrouw

Dit wordt verbeeld in de schikking van

de 5e zondag 40 dagentijd.

De stenen lagen klaar. De ogen stonden scherp

gericht op haar die vol zonde was.

Toen kwam het Woord. Hij kwam er tussen,

speels en onverwacht: “Wie zonder zonde is

krijgt de eer van de eerste steen”.

De Paradijsvogelbloemen zijn de farizeeën die veroordelend wijzen op de vrouw (figuur van takjes)

De voorovergebogen Tulp verbeeldt Jezus die op de grond schrijft.

—————————————————-

Biddag voor gewas en arbeid 

Biddag 2018

Zegen het werk van onze handen,
het werk van onze handen zegen dat.

 De tulpen symboliseren de gemeente in gebed,
de figuur heft zijn armen omhoog
om de zegen van de hemel af te smeken.

————————————————–

4e zondag, ‘Laetare, verheugen’.

4e zondag

Jes. 65: 17 en 18     66:22  Lucas 17: 15 en 16   Filippenzen 4: 4

Forsythia            ‘’levend hout ‘’: leven en dood zijn één.

Klimop                  trouw onsterfelijkheid.

Zonnebloem        geloof (bloem draait met de zon mee.)

Prikkeldraad        lijden, afbakenen, beschermen.

Geel                       goud, koning, feest, licht.

Zand                      woestijn (van dwalen, vasten, beproeving, openbaring.)

Stenen                  muur van bescherming.

God is een muur om ons, Hij beschermt ons tere bestaan, altijd en overal.

De wereldbol van prikkeldraad is bedekt met klimop.

Zijn trouw verheugt het hart.

Hoe bang, boos, verdrietig, moe ook…..

Te mogen leven na onze woestijn.

Uitbotten in stralend geel en fonkelend groen.

De weg zien en die gaan.

Naar God.

Crescendo

————————————————

3e zondag, Zondag Oculi – Ik houd mijn ogen gericht op de HEER

3e zondag

Johannes 4 : 1 t/m 15  Lucas 13: 6 t/m 9

Mensen kunnen in de fout gaan, telkens weer,

maar God is genadig en geduldig.

Dit wordt verbeeld in de schikking van

de 3e zondag 40 dagentijd.

de vijgentakken die -nog- geen vrucht dragen

zijn geplaatst in vruchtbare aarde.

Gevoed door het Levende Water,

zullen ze vrucht gaan dragen.

De rode roos verbeeldt Jezus bij de Jacobsbron,

waar Hij de Samaritaanse vrouw (Alstroemeria) ontmoet, en haar het Levende Water aanbiedt.

Wanner wij ons oog gericht houden op de HEER,

en drinken van het Levende Water

zullen wij ondanks fouten en tegenslagen

tot onze bestemming komen en vrucht dragen.

————————————————–

2e zondag, Reminiscere – Herdenken

2e zondag

Het verleden gebruiken in het heden naar de toekomst.

Mattheus 17: 1 – 9 en Psalm 25 vooral vers 6 en 7

“Mozes en Elia verwijzen naar het oude verbond, Jezus naar het nieuwe verbond”.

De bloemschikking sluit hier op aan.

De jute staat voor verdriet “in zak en as”.

Paars is de kleur van de rouw.

De brem symboliseert het lijden van Elia onder de bremstruik.

De wilg geeft nieuw leven aan.

De tulp, met de naar boven open bloem verwijst naar de vlam van de geest.

Het sneeuwklokje luidt de winter uit en staat voor hoop.

De 3 bosjes hiervan staan voor Mozes, Elia en Jezus.

De stenen geven de berg van verheerlijking aan.

Laten we (deze week) uit het dal omhoogklimmen de berg op, om zicht te krijgen op wat achter ons ligt en voor ons. Zo ontmoeten verleden en toekomst elkaar.

————————————————-

1e zondag, Invocabit – roepen

1e zondag

Psalm 91:15
“Als hij Mij aanroept, geef Ik antwoord,

Ik sta hem bij in zijn nood, Ik maak hem vrij”.

 De 40-dagentijd is een tijd van inkeer om tot ommekeer te komen.

Op een lap jute is een aardbol gemaakt van prikkeldraad,

daarop is een voorjaarsbol bevestigd die groen uitloopt en gaat bloeien.

Paars is de kleur van de 40-dagentijd.

De jute staat voor inkeer,

het prikkeldraad voor een wereld gevangen in lijden

De groene, bijna bloeiende voorjaarsbol verbeeldt het

Nieuwe Leven dat komt!

Jezus begon zijn weg op aarde met beproeving,

in een wereld vol lijden,

maar Hij kwam om de mensen hoop te geven

Hij is het Nieuwe Leven

Hij bevrijdt