De gemeente heeft twee kinderen uit kindertehuizen in India financieel geadopteerd. Deze adoptie kost per kind € 36 per maand. Wij kunnen deze kinderen al jarenlang helpen omdat veel gemeenteleden regelmatig een bedrag overmaken. Uw bijdrage blijft welkom, ook als u incidenteel wilt steunen. Het bankrekeningnummer is NL 23 INBG 0685106241 t.n.v. P. Benning-Kuiper. Bij onze zuster Marie Ter Wee kunt u terecht voor alle soorten kaarten (geboorte, verjaardag, jubileum, ziekte of overlijden). Deze kaarten staan op het leesrek in de hal van de kerk en kosten € 1 of 2 collectemunten. De opbrengst gaat naar Stichting Red een Kind.

Foto gemaakt door Marjan van der Lingen, gefotografeerd tijdens haar reis met Stichting Red een Kind naar Oeganda. De fotoserie kunt u hier bekijken.