De gemeente heeft jarenlang twee kinderen uit kindertehuizen in India financieel geadopteerd. Deze adoptie is nu stopgezet aangezien deze kinderen inmiddels zelfstandig zijn en in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Onze kerk ondersteunt de organisatie Red een Kind nog steeds via de diaconie en gemeenteleden die regelmatig een bedrag doneren. Uw bijdrage blijft welkom, ook als u incidenteel wilt steunen. Het bankrekeningnummer is NL 23 INBG 0685106241 t.n.v. P. Benning-Kuiper. Bij onze zuster Marie Ter Wee kunt u terecht voor alle soorten kaarten (geboorte, verjaardag, jubileum, ziekte of overlijden). Deze kaarten staan op het leesrek in de hal van de kerk en kosten € 1 of 2 collectemunten. De opbrengst gaat naar Stichting Red een Kind.

Foto gemaakt door Marjan van der Lingen, gefotografeerd tijdens haar reis met Stichting Red een Kind naar Oeganda. De fotoserie kunt u hier bekijken.