RemmyDe beheerder van deze website is Remmy Docter. Hij is voorzitter van de communicatiecommissie en als zodanig betrokken bij alle vormen van communicatie binnen onze gemeente. Dat is bijvoorbeeld de website, maar ook de uitgifte van de gemeentegids, onze informatiefolder, de maandelijkse uitgave van ons kerkblad Bouwstof en het gezichtenboek. Ook onderhoudt Remmy het contact met de pers. Als webbeheerder wordt hij ondersteund door Linde van der Weide-Meijerink en Jetske Post-van Beek om de site zo goed mogelijk te onderhouden. De foto’s worden door Jetske verzorgd. Remmy zegt over zijn taak als webbeheerder:

“Met deze website kunnen wij naar buiten laten zien wie wij zijn.¬†Ik wil graag binnen onze gemeente een steentje bijdragen om zowel interne als externe¬†communicatie nog beter te maken.”

Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen over deze website kunt u een e-mail sturen naar Remmy Docter.