Zwanny kleinSinds mei 1994 vervult Zwanny de Lange de rol van scriba binnen onze gemeente. De scriba is adviserend lid van moderamen en kerkenraad en heeft in die zin geen stemrecht, maar wel de vrijheid om mee te praten en haar mening te ventileren. Zwanny verzorgt onder andere de notulen, draagt zorg voor de gemeentegids, verzorgt de inkomende en uitgaande post, het kerkelijk bureau en verder alle administratieve werkzaamheden die horen bij een secretariaat. Zwanny zegt over haar rol als scriba:

“Ik vervul mijn taak binnen de kerkenraad al jarenlang met veel plezier en ben hierdoor zeer betrokken bij het reilen en zeilen in de gemeente.”

Ons kerkblad Bouwstof verschijnt in de regel de laatste zondag van de maand. Kopij hiervoor kunt u per e-mail inleveren tot 10.00 uur de dinsdag voorafgaand aan deze zondag.

Post voor NGK Steenwijk kunt u versturen naar het volgende adres:
Prins Bernhardstraat 15
8331 EH Steenwijk

U kunt contact opnemen met onze scriba door een e-mail te sturen naar scriba.steenwijk@ngk.nl. U kunt ook ons contactformulier gebruiken.