Uitsnede Johan Ebbers kleinSinds 4 november 2007 is dominee J.A. (Johan) Ebbers predikant van onze gemeente. Dominee Ebbers zegt over zijn werk binnen de gemeente:

 “De Heer is een God die spreekt tot mensen. Dat is al een wonder. En dan wil Hij ook nog mensen zoals ik daarvoor gebruiken. Dat gaat mijn verstand te boven – dat ik dááraan dienstbaar mag zijn. Door te preken: dat is Zijn Woord verkondigen. Maar ook door op bezoek te gaan bij mensen die dat nodig hebben. En natuurlijk heb ik ook veel vergaderwerk. Dat alles is gestempeld door het Woord van God. Hij spreekt mensen aan en stuurt ze, hoe onvolmaakt ze soms ook zijn, naar andere mensen. We mogen van Hem getuigen in het dagelijks leven met woorden en daden. Zodat we als christen en als gemeente iets van het geheim kunnen laten zien en proeven. Het geheim van Gods enorme liefde voor mensen in Jezus Christus.”

Heeft u vragen? Of heeft u behoefte aan een gesprek? Dominee Ebbers is bereikbaar op telefoonnummer 06 18024818 en johanebbers1967@gmail.com. U kunt ook ons contactformulier gebruiken.

Voor alles waarvan u vindt dat het belangrijk is om voor te bidden kunt u aan de predikant of ouderling voorbede aanvragen. Het mag dus heel persoonlijk zijn, maar ook voor dingen die spelen in de kerk of samenleving, wereldwijd.