Iedere week is er kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 tot en met 5 van de basisschool. De kinderen gaan na het kinderlied naar hun eigen ruimte en komen terug tijdens de collecte, voor het slotlied. De onderwerpen die worden behandeld lopen parallel aan het kerkelijk jaar. De kindernevendiensten verlopen over het algemeen volgens een vast patroon met de volgende onderdelen: gebed, zingen, vertellen van een Bijbelverhaal, praten over het verhaal en/of over vragen van de kinderen en een verwerking van het Bijbelverhaal. Het Bijbelgedeelte dat behandeld wordt staat aangegeven in de Bouwstof.

Afhankelijk van het thema en de leidinggevenden wordt af en toe na afloop in de kerk iets verteld, een lied gezongen of laten de kinderen zien wat ze gemaakt hebben. Naast het adventsproject proberen we ook een project te doen in de 40-dagentijd of tussen Hemelvaart en Pinksteren. Ook in de dienst wordt hier dan aandacht aan gegeven. Per keer gaan twee leiders mee. De leiding vergadert in het najaar en indien nodig in het voorjaar. Agendapunten zijn o.a. inhoudelijke zaken (liederen, wat willen we de kinderen meegeven, voldoet het materiaal) het rooster, ervaringen van de leiding en aandachtspunten met betrekking tot de kinderen. Ook bereiden we in de najaarsvergadering de adventsperiode en kerstviering voor.

Diverse leden, jong en oud, uit de gemeente werken mee aan de uitvoering van de kindernevendiensten.