De jeugdcommissie heeft als doel het coördineren, stimuleren en organiseren van activiteiten voor de jeugd. Wij proberen dit op een creatieve, gevarieerde en uiteraard enthousiaste manier vorm te geven. De commissie wordt gevormd door:

  • Voorzitter: Pieter Moedt (Jeugddiaken)
  • Leden: Merijn Bos, Marco Figeland en Gera Post