De jeugdcommissie heeft als doel het coördineren, stimuleren en organiseren van activiteiten voor de jeugd. Wij proberen dit op een creatieve, gevarieerde en uiteraard enthousiaste manier vorm te geven. Op dit moment is de commissie door gebrek aan jeugd tussen 12 en 20 jaar niet actief. De grote groep jeugd onder de 10 jaar zal in de toekomst hopelijk de commissie weer nieuw leven in blazen.

De jeugdcommissie heeft als voorzitter de Jeugddiaken.