Onze gemeente zamelt oud papier in. Hiervoor is naast de kerk een speciaal papierhok ingericht. De opbrengst is voor de kerk. Voorafgaande aan alle kerkdiensten is het papierhok open, zodat iedereen zijn oud papier kwijt kan.