Onze preekvoorziener is Jan Huisman. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0521 511203 of door hem een e-mail te sturen.

Liturgie
Wij zingen veelal uit het Liedboek voor de Kerken (versie 1973 Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied) en de Evangelische Liedbundel, waarvan de organisten in bezit zijn van de nodige muziekboeken. Ook liederen uit andere bundels (Hemelhoog, Het Nieuwe Liedboek, Opwekking, enz.) kunnen worden opgegeven. Met name Hemelhoog en Het Nieuwe Liedboek zijn vrij nieuw en niet alle muziek daarvan is beschikbaar. Mogelijk zal iemand van het beamerteam of muzikale begeleiding contact opnemen als tekst en/of muziek niet beschikbaar is. We gebruiken de Nieuwe Bijbelvertaling. Een specifiek liturgisch element is dat wij voor de schriftlezing altijd een kinderlied zingen. De predikant kan hiervoor een lied opgeven of via ons e-mailadres vragen om een suggestie. Na het kinderlied gaan de kinderen naar de kindernevendienst.

U kunt de liturgie e-mailen naar liturgie.steenwijk@ngk.nl. Alle lectoren, leden van het Beamteam, organisten en andere muzikanten ontvangen dan uw e-mail.

Beamerpresenaties
Tijdens onze diensten maken we gebruik van een beamer. Wij projecteren alle onderdelen van de liturgie, waaronder de liederen (zoveel mogelijk met noten) en de schriftlezing. Heeft u specifieke wensen, dan horen wij dat graag. U kunt ook gebruikmaken van de beamer, bijvoorbeeld tijdens de preek. U kunt het bestand naar ons e-mailen samen met de liturgie. Wij zorgen dan dat het op de beamer komt. Er is een afstandsbediening aanwezig zodat u de beamer zelf kunt bedienen tijdens de preek. Het maken van een beamerpresentatie kost veel tijd. Wilt u daarom uw liturgie uiterlijk op de woensdagavond voorafgaande aan de dienst e-mailen?

Het Beamteam maakt voor de liederen met noten gebruik van een liederendatabase aangevuld met liederen uit Notenkraker. Wij maken de presentaties van te voren in Powerpoint of Keynote en maken daarbij soms gebruik van beeldpresentaties van SermonView.

Routebeschrijving
Een routebeschrijving naar onze kerk vindt u hier.