De Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) in Steenwijk is een actieve gemeente van ongeveer 265 leden (stand 1 jan 2018), waarvan 172 belijdende,  85 doop en 8 overige leden. Het ledenbestand bestaat uit jong en oud (van 0 tot bijna 100 jaar).

Veel van onze leden zijn van oorsprong Nederlands Gereformeerd, maar mensen uit andere kerken en mensen zonder kerkelijke achtergrond voelen zich ook bij ons thuis. Onze gemeente heeft haar wortels in de reformatie en kent een evangelische geloofsbeleving. Wij willen christen zijn, zonder in een keurslijf van gewoontes en menselijke regels vast te zitten. Dit is niet alleen terug te vinden in ons geloof en de diensten, maar ook in het jeugdwerk en andere activiteiten.

Wij vinden aandacht voor elkaar belangrijk. Aandacht die zich vertaalt in zorg voor elkaar, waar dat nodig is. Hierbij neemt zowel jong als oud een waardevolle plaats in binnen de gemeente. Dit is ook de basis voor de opbouw, structuur en het pastoraat binnen onze kerk. Dit hebben we vastgelegd in een document ‘Op weg blijven naar een vitale gemeente’.

Samen met ongeveer 95 andere Nederlands Gereformeerde Kerken met in totaal zo’n 32.000 leden, vormen we een landelijk verband. We hechten eraan om als kerken in het landelijk verband goed contact met elkaar te houden voor bemoediging, ondersteuning en advies. Dit betekent niet dat alles van bovenaf wordt opgelegd. Kenmerkend voor de NGK is juist de zelfstandigheid van de plaatselijke kerk. Voor meer informatie over de NGK in Nederland zie www.ngk.nl.