De Koning is een inloophuis voor jeugd van 12 tot 25 jaar en bevindt zich in de voormalige The Pub in de Doelenstraat. Een groep christenen uit diverse kerken hebben het initiatief genomen om De Koning op te zetten. Dit initiatief is het vervolg op de koffiebus die in het verleden eens per week op de markt in Steenwijk stond en waar jongeren met problemen een luisterend oor vonden. De koffiebus was zo’n succes, dat er behoefte bleek aan een vaste ruimte. De Koning is niet alleen bedoeld voor probleemjongeren, alle jongeren zijn welkom om gezellig met elkaar samen te zijn.

Elke donderdag (van 19.30 u tot 22.00 u) en zaterdag (van 19.30 u tot 23.00 u)  is De Koning geopend. Behalve het vinden van een luisterend oor kan de jeugd hier naar muziek luisteren, chillen en gamen. Ook is er een air hockey tafel. Regelmatig zal een bandje of iets dergelijks optreden.
Op de kalender van deze site worden speciale activiteiten weergegeven. Ook heeft De Koning een eigen website.

Er worden bij De Koning momenteel veel meer activiteiten georganiseerd, ook op andere momenten dan de aangegeven openingstijden.
Zo is er gestart met Meiden Avonden (methode ‘superwoman’ van YFC). Deze avonden zijn voor meiden van groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voorgezet onderwijs,  elke dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Op donderdagavond om de 14 dagen gaat er een Street Team de stad in om jongeren op hun hangplekken aan te spreken en proberen met ze in gesprek te gaan. Het Street Team nodigt ze uit om eens naar de Koning te komen.
Ook is er op vrijdagavond om de 14 dagen begonnen met RadiCall. Dit is een avond vol aanbidding, delen van je geloof en samen ontdekken wat het volgen van Jezus inhoudt.
In januari 2018 wordt gestart met een Youth Alpha. Dit is een kennismaking met het christelijk geloof. Tijdens tien avonden en een weekend ben je met een groep jongeren bezig met vragen als: wie is Jezus?, geneest God vandaag de dag nog steeds?, wat doet de Heilige Geest? en hoe leidt God ons?

We zijn op dinsdag- en vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur gestart met Ontmoetingsochtenden in de Koning! Gewoon gezellig koffie of thee drinken met iets lekkers, warmte en gezelligheid en/of een goed gesprek. Het zijn mooie ontmoetingen die we met mensen mogen hebben. We hopen zo iets van Gods liefde door te geven.

Het projectteam hoopt dat De Koning een plek mag worden waar de jeugd graag naar toe gaat en waar ze Gods liefde mogen zien.
Zonder financiële steun is het opzetten en in stand houden van De Koning niet mogelijk. U kunt ons steunen via ons rekeningnummer NL04RABO014574042 t.n.v. Stichting Verre Vrienden.