Uitsnede Johan Ebbers

Dominee J.A. Ebbers

E-mail Dominee J.A. Ebbers

Sinds 4 november 2007 is dominee J.A. (Johan) Ebbers predikant van onze gemeente. Dominee Ebbers zegt over zijn werk binnen de gemeente:

“De Heer is een God die spreekt tot mensen. Dat is al een wonder. En dan wil Hij ook nog mensen zoals ik daarvoor gebruiken. Dat gaat mijn verstand te boven – dat ik dááraan dienstbaar mag zijn. Door te preken: dat is Zijn Woord verkondigen. Maar ook door op bezoek te gaan bij mensen die dat nodig hebben. En natuurlijk heb ik ook veel vergaderwerk. Dat alles is gestempeld door het Woord van God. Hij spreekt mensen aan en stuurt ze, hoe onvolmaakt ze soms ook zijn, naar andere mensen. We mogen van Hem getuigen in het dagelijks leven met woorden en daden. Zodat we als christen en als gemeente iets van het geheim kunnen laten zien en proeven. Het geheim van Gods enorme liefde voor mensen in Jezus Christus.”

Heeft u vragen? Of heeft u behoefte aan een gesprek? Dominee Ebbers is bereikbaar op telefoonnummer 06 18024818 en johanebbers@solcon.nl. U kunt ook ons contactformulier gebruiken via de knop rechtsbovenaan.

Voor alles waarvan u vindt dat het belangrijk is om voor te bidden kunt u aan de predikant of ouderling voorbede aanvragen. Het mag dus heel persoonlijk zijn, maar ook voor dingen die spelen in de kerk of samenleving, wereldwijd.

Scriba Zwanny de Lange

E-mail Scriba Zwanny de Lange

Al sinds mei 1994 vervult Zwanny de Lange de rol van scriba binnen onze gemeente. De scriba is adviserend lid van moderamen en kerkenraad en heeft in die zin geen stemrecht, maar wel de vrijheid om mee te praten en haar mening te ventileren. Zwanny verzorgt onder andere de notulen, de gemeentegids, verzorgt de inkomende en uitgaande post, het kerkelijk bureau en verder alle administratieve werkzaamheden die horen bij een secretariaat. Zwanny zegt over haar rol als scriba:

“Ik vervul mijn taak binnen de kerkenraad al jarenlang met veel plezier en ben hierdoor zeer betrokken bij het reilen en zeilen in de gemeente.”

Post voor NGK Steenwijk kunt u versturen naar het volgende adres:
Prins Bernhardstraat 15
8331 EH Steenwijk

U kunt contact opnemen met onze scriba door een e-mail te sturen naar scriba.steenwijk@ngk.nl. U kunt ook ons contactformulier gebruiken via de knop rechtsboven.

J.A. Slagter

Kosters J.A. en H. Slagter

E-mail Kosters J.A. en H. Slagter

H. SlagterOnze kosters de heer J.A. Slagter en mevrouw H. Slagter-Mooiweer zorgen voor het dagelijkse beheer van ons kerkgebouw. In de eerste plaats houdt dat in dat zij de kerkzaal gereedmaken voor de zondagse eredienst. Na de ochtenddienst verzorgen zij het koffiedrinken. Daarnaast staan zij indien nodig ook bij doordeweekse activiteiten klaar en houden zij de kerkzaal en verschillende ruimtes in ‘Ons gebouw’ schoon. Wil iemand iets weten of vragen, dan klampt men al gauw de kosters aan. Ook voor de huur van ons kerkgebouw kunt u bij onze kosters terecht. De heer J.A. Slagter en mevrouw H. Slagter-Mooiweer zeggen over hun taak als koster:

“Wij zijn nu koster sinds het voorjaar van 2010. We voeren onze taak met veel plezier uit en proberen een goede gastheer en gastvrouw te zijn.”

U kunt de kosters bereiken door een e-mail te sturen of te bellen naar telefoonnummer 0521 361857. U kunt ook ons contactformulier gebruiken via de knop rechtsboven.

Penningmeester Gerben van den Berg

E-mail Penningmeester Gerben van den Berg

De financiële zaken van onze gemeente worden beheerd door onze penningmeester Gerben van den Berg. U kunt onder andere bij hem collectemunten kopen. U kunt contact met hem opnemen door een e-mail te sturen of te bellen naar telefoonnummer 06 53626002. U kunt ook ons contactformulier gebruiken via de knop rechtsboven.

Remmy

Webbeheerder Remmy Docter

E-mail Webbeheerder Remmy Docter

De beheerder van deze website is Remmy Docter. Als webbeheerder wordt hij ondersteund door een aantal enthousiaste gemeenteleden waarop hij een beroep kan doen om de site zo goed mogelijk te onderhouden. Remmy zegt over zijn taak als webbeheerder:

“Met deze website kunnen wij naar buiten laten zien wie wij zijn. Ik wil graag binnen onze gemeente een steentje bijdragen om zowel interne als externe communicatie nog beter te maken.”

Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen over deze website kunt u een e-mail sturen naar Remmy Docter. U kunt ook ons contactformulier gebruiken via de knop rechtsboven.