De commissie van beheer behartigt de stoffelijke belangen van de kerk. Haar taken bestaan uit onder andere het beheren en onderhouden van alle roerende en onroerende goederen, het beheren van de financiële middelen en het bewaken van de veiligheid in en rond het kerkgebouw.

Met het oog op de veiligheid in en rond het kerkgebouw is één van de taken van de commissie van beheer ervoor te zorgen dat onze gebouwen voldoen aan wettelijke voorschriften. Bovendien werkt de CvB aan het opleiden en aanstellen van hulpverleners en het ontwikkelen en bijhouden van een ontruimingsplan in het geval van een calamiteit tijdens een kerkdienst of andere activiteit.

De Commissie van Beheer bestaat uit de volgende leden:

  • Theo Holwerda (voorzitter)
  • Linde van der Weide – Meijerink (secretaris)
  • Gerben van den Berg (penningmeester)
  • Jan de Lange Johzn
  • Bert Bouman.