De leiding van onze gemeente bestaat uit het moderamen (het dagelijks bestuur) en de kerkenraad. Het moderamen en de kerkenraad wordt gevormd door een team van tien mensen inclusief onze predikant. De aandachtsgebieden geloofstoerusting, pastoraat, kerk en samenleving en financiën zijn onder de leden van de kerkenraad verdeeld. Op gebied van financiën, inclusief beheer gebouwen en veiligheid, wordt het moderamen ondersteund door een Commissie van Beheer. In het document ‘Op weg blijven naar een vitale gemeente’ is de organisatiestructuur, de bestuursvorm en de visie op het pastoraat uitgebreid beschreven. Dit document staat op een aparte pagina onder ‘wie zijn wij’.

De volgende mensen maken deel uit van het moderamen (mod) en de kerkenraad (kr):

Johan Ebbers predikant en lid mod en kr
Erik Ensing ouderling-bestuur, voorzitter mod en kr
Vacant diaken-bestuur, vice-voorzitter mod en kr
Koos-Jan Noorman scriba mod en kr (duo met Rita Noorman)
Rita Noorman – Mulder scriba mod en kr
Jan Schotsman ouderling-pastoraat (duo met Clara Schotsman)
Clara Schotsman-Zijlstra ouderling-pastoraat
Swanet Hooikammer-Beukema ouderling-pastoraat
Wilma Ensing-Blom jeugdouderling
Chantal Zijlstra-Groen jeugddiaken
Vrouwkje Bouman-Bijkerk diaken-pastoraat
Lucie Huisman-de Lange diaken-pastoraat
Andre van Dijk diaken-evangelisatie (duo met Evelien van Dijk)
Evelien van Dijk-Brouwer diaken-evangelisatie

Naast de kerkenraad zijn contactpersonen actief. Deze groep bestaat uit een wisselend aantal gemeenteleden. In het overzicht contactpersonen wordt de actuele lijst contactpersonen weergegeven.