De leiding van onze gemeente bestaat uit het moderamen (het dagelijks bestuur) en de kerkenraad. Het moderamen en de kerkenraad wordt op dit moment gevormd door een team van zes mensen inclusief onze predikant. De aandachtsgebieden geloofstoerusting, pastoraat, kerk en samenleving en financiën zijn onder de leden van de kerkenraad verdeeld. Op gebied van financiën, inclusief beheer gebouwen en veiligheid, wordt het moderamen ondersteund door een Commissie van Beheer. In het document ‘Op weg blijven naar een vitale gemeente’ is de organisatiestructuur, de bestuursvorm en de visie op het pastoraat uitgebreid beschreven.

De volgende mensen maken deel uit van het moderamen en de kerkenraad:

Johan Ebbers                            predikant en lid moderamen en kerkenraad
Remmy Docter                          ouderling-bestuur, voorzitter moderamen en kerkenraad
Han de Lange                            diaken-bestuur, vice-voorzitter moderamen en kerkenraad
Zwanny de Lange – Bos           scriba moderamen en kerkenraad
Henny Smit – van de Vegt       ouderling-pastoraat
Evert Kruyswijk                        ouderling-pastoraat
Herma de Lange – Holwerda  jeugdouderling
Pieter Moedt                              jeugddiaken
Vacant                                         diaken-pastoraat
Fré Aalbers                                 diaken-pastoraat
Leonore Vervoorn                     diaken-evangelisatie

9J0A7784x

Naast de kerkenraad is een steungroep pastoraat opgericht. Naast de ouderenbezoeker, Gerben van Dijk, maken nog een zestal gemeenteleden deel uit van deze steungroep. Dit zijn Marianne de Lange, Anna Pen, Gerda Feenstra, Wilma Brouwer, Jannie Holwerda en Erica van der Loos.