De leiding van onze gemeente bestaat uit het moderamen (het dagelijks bestuur) en de kerkenraad. Het moderamen en de kerkenraad wordt gevormd door een team van tien mensen inclusief onze predikant. De aandachtsgebieden geloofstoerusting, pastoraat, kerk en samenleving en financiën zijn onder de leden van de kerkenraad verdeeld. Op gebied van financiën, inclusief beheer gebouwen en veiligheid, wordt het moderamen ondersteund door een Commissie van Beheer. In het document ‘Op weg blijven naar een vitale gemeente’ is de organisatiestructuur, de bestuursvorm en de visie op het pastoraat uitgebreid beschreven.

De volgende mensen maken deel uit van het moderamen en de kerkenraad:

Johan Ebbers                            predikant en lid moderamen en kerkenraad
Remmy Docter                         ouderling-bestuur, voorzitter moderamen en kerkenraad
Vacant                                        diaken-bestuur, vice-voorzitter moderamen en kerkenraad
Zwanny de Lange – Bos          scriba moderamen en kerkenraad
Vacant                                        ouderling-pastoraat
Evert Kruyswijk                        ouderling-pastoraat
Herma de Lange – Holwerda  jeugdouderling
Chantal Zijlstra                         jeugddiaken
Vrouwkje Bouman                   diaken-pastoraat
Fré Aalbers                                diaken-pastoraat
Vacant                                        diaken-evangelisatie

9J0A7784x

Naast de kerkenraad zijn pastorale medewerkers actief. Deze groep bestaat uit een ouderenbezoeker en een wisselend aantal gemeenteleden. Informatie over wie dat zijn, kunt u krijgen van onze scriba.