• Momenteel worden er geen reguliere kerkdiensten gehouden vanwege het Coronavirus. Voorlopig wordt er elke zondag om 10.00 uur een digidienst gehouden, een overdenking met gebed en zang.
    U kunt de link op deze website gebruiken om in te loggen of via de site kerkdienstgemist.nl
  • Elke zondag om 09.20 uur zendt de EO via de televisie een kerkdienst uit.
Wij (de groep mensen die deel uitmaakt van de Hogewalkerk) stellen Jezus Christus centraal. Hij is onze Heer. In Hem, die voor ons is gekruisigd en opgestaan, zien we de grote liefde van God de Vader, de almachtige Schepper. Zijn Geest geeft ons kracht en maakt ons levend.

Activiteiten

Kalender
Onder het hoofdstuk Activiteiten vindt u onze kalender. U kunt ook rechtstreeks hier doorklikken naar onze kalender.

Mededelingen

Acutele lijst van gemeenteleden met portretfoto's
Het oorspronkelijke gezichtenboek is sinds oktober 2018 vervangen door een actuele lijst van gemeenteleden gecombineerd met hun portretfoto's. Deze actuele lijst vindt u onder onder het menu Contact of door hier te klikken. De pagina is beveiligd met een wachtwoord. Dit wachtwoord kunt u opvragen bij de
webbeheerder of scriba

Bouwstof
Het juli/augustus 2020 nummer van Bouwstof staat op deze site. Bouwstof vindt u onder het menu Contact of door hier te klikken. De pagina is beveiligd met een wachtwoord. Dit wachtwoord kunt u opvragen bij de
webbeheerder of scriba

Gemeentegids
De gemeentegids is vervallen. Alle informatie uit de oude gemeentegids is opgenomen op de diverse pagina's van deze site. De actuele ledenlijst met alle relevante informatie, inclusief foto's is te vinden onder het menu Contact. Zie ook het eerste onderwerp van deze mededelingen.

IVP
Onze gemeente heeft twee interne vertrouwenspersonen (IVP). Informatie hierover vindt u onder het menu Contact of door hier te klikken.